Prioritete članstva

Slovenija bo kot članica Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov (VS OZN) v obdobju 2024–2025 še naprej delovala povezovalno in odgovorno.

Prizadevala si bo za učinkovito in transparentno delovanje Varnostnega sveta ter za izpolnjevanje njegovih obveznosti v skladu z Ustanovno listino Organizacije združenih narodov.

Pri svojem delovanju bo izhajala iz spoštovanja mednarodnega prava in varstva človekovih pravic ob upoštevanju vidika spola. Posebej se bo posvečala spodaj navedenim temam, ki jih bo zastopala tako individualno kot tudi presečno na vseh področjih delovanja v VS OZN.

Conflict prevention

Preprečevanje konfliktov

Število oboroženih spopadov v svetu je najvišje po drugi svetovni vojni.

Oboroženi spopadi in nasilje so vzrok za številne smrtne žrtve, množično razseljevanje, kršitve človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava. VS OZN bo moral več prizadevanj posvetiti preprečevanju procesov, ki vodijo v spopade oz. v njihovo eskalacijo in grozodejstva, ter se usmeriti predvsem v zgodnje in ustrezno odzivanje nanje.

Slovenija bo iskala možne pristope k soočanju z izzivi in pri uporabi umetne inteligence za preprečevanje konfliktov, vključno z bojem proti dezinformacijam.

 • Slovenija bo opozarjala na grobe in sistematične kršitve ter zlorabe človekovih pravic, ki bi lahko vodile v izbruh oboroženih spopadov.
 • Zavzemala se bo za krepitev in pravočasno sprejemanje ukrepov preventivne diplomacije, vključno z mediacijo.
 • Spodbujala bo krepitev sodelovanja z regionalnimi organizacijami, relevantnimi telesi in organi OZN ter civilno družbo.
Protecting population

Zaščita prebivalstva v oboroženih spopadih

Najpogostejše žrtve v oboroženih spopadih, predvsem v urbanih okoljih, so civilisti.

Pogosto so žrtve min in neeksplodiranih ubojnih sredstev ter tarče usmerjenih napadov, pri katerih je ogrožen njihov dostop do bivališč, prehrane in vode, šol in zdravstvenih ustanov. Slovenija si bo prizadevala za krepitev aktivnosti, ki ščitijo civiliste in kritično civilno infrastrukturo v oboroženih spopadih.

Posebej bo pozorna na najbolj ranljive, zlasti otroke. Prizadevala si bo za varovanje humanitarnega prostora in opozarjala na nujnost zagotavljanja humanitarne pomoči. Pozornost bo posvečala preprečevanju in blaženju morebitnih negativnih posledic sankcij na humanitarne dejavnosti.

 • Slovenija bo pozivala k polnemu spoštovanju in izvajanju mednarodnega humanitarnega prava s poudarkom na zaščiti vodnih virov in vodne infrastrukture.
 • Podpirala bo delovanje mednarodnih sodišč, mednarodnih kazenskih tribunalov in drugih mehanizmov za zagotavljanje odgovornosti in pregon odgovornih za mednarodna hudodelstva.
 • Podpirala bo delovanje humanitarnih organizacij – tudi na območjih, kjer veljajo sankcije.
Women, peace and security

Ženske, mir in varnost

Slovenija si bo prizadevala za celovito uresničevanje Agende za ženske, mir in varnost.

Pri tem se bo posvečala nesorazmernemu vplivu, ki ga imajo konflikti na ženske in deklice, in poudarjanju pozitivne vloge žensk kot aktivnih udeleženk v političnih in varnostnih procesih.

Spodbujala bo upoštevanje njihovih posebnih okoliščin in vključevanje vidika spola v delo, aktivnosti in izdelke Varnostnega sveta OZN.

 • Slovenija se bo zavzemala za celovito, enakovredno in učinkovito vključevanje žensk v procese preprečevanja in razreševanja spopadov ter v prizadevanja za trajen mir.
 • Iskala bo načine za učinkovitejše odzivanje VS OZN na spolno nasilje, povezano s spopadi, in zagotavljanje odgovornosti zanj.
 • Krepila bo sodelovanje žensk v delu Varnostnega sveta OZN.
Climate, peace and security

Podnebje, mir in varnost

Podnebne spremembe, degradacija naravnega okolja, ogrožena prehranska varnost in vse večje pomanjkanje vode so pospeševalci tveganj, ki lahko vplivajo na mednarodno stabilnost in varnost, v nekaterih primerih pa ogrožajo celo obstoj držav

Za zagotovitev trajnostnega miru in razvoja morajo biti ti dejavniki upoštevani v prizadevanjih za preprečevanje in razreševanje spopadov ter vzpostavitev miru. Obenem so lahko podnebni ukrepi priložnost za krepitev in vzpostavitev miru in varnosti.

Kot država, ki je s skupino sopobudnic leta 2022 v Generalni skupščini OZN dosegla razglasitev pravice do čistega, zdravega in trajnostnega okolja, bo Slovenija posebno pozornost namenjala vprašanju podnebja, vode, miru in varnosti.

 • Slovenija bo skrbela, da bodo pri analizi in predvidevanju groženj upoštevana tveganja, povezana z učinki podnebnih sprememb, degradacijo okolja, prehransko varnostjo in varno oskrbo z vodo.
 • Zagovarjala bo sistematično umeščanje podnebja, okolja in vode v aktivnosti VS OZN na področju preprečevanja in reševanja spopadov ter izgradnje miru.
 • Tematiko podnebja, okolja in vode bo povezovala z drugimi prioritetami članstva.
Slovenia building trust Logo