KREPIMO ZAUPANJE.

S spoštovanjem mednarodnega prava, preprečevanjem konfliktov, zagovarjanjem transparentnosti in spodbujanjem agende o ženskah, miru in varnosti.

VARUJEMO PRIHODNOST.

Z osredotočenostjo na podnebje in varnost, vodno diplomacijo, prehransko varnost in otroke v oboroženih spopadih.

Zadnje novice

Triglav

Prioritete
članstva

Conflict prevention

Preprečevanje konfliktov

 • Slovenija bo opozarjala na grobe in sistematične kršitve ter zlorabe človekovih pravic, ki bi lahko vodile v izbruh oboroženih spopadov.
 • Zavzemala se bo za krepitev in pravočasno sprejemanje ukrepov preventivne diplomacije, vključno z mediacijo.
 • Spodbujala bo krepitev sodelovanja z regionalnimi organizacijami, relevantnimi telesi in organi OZN ter civilno družbo.

Zaščita prebivalstva
v oboroženih spopadih

 • Slovenija bo pozivala k polnemu spoštovanju in izvajanju mednarodnega humanitarnega prava s poudarkom na zaščiti vodnih virov in vodne infrastrukture.
 • Podpirala bo delovanje mednarodnih sodišč, mednarodnih kazenskih tribunalov in drugih mehanizmov za zagotavljanje odgovornosti in pregon odgovornih za mednarodna hudodelstva.
 • Podpirala bo delovanje humanitarnih organizacij – tudi na območjih, kjer veljajo sankcije.
Protecting population
Women, peace and security

Ženske, mir
in varnost

 • Slovenija se bo zavzemala za celovito, enakovredno in učinkovito vključevanje žensk v procese preprečevanja in razreševanja spopadov ter v prizadevanja za trajen mir.
 • Iskala bo načine za učinkovitejše odzivanje VS OZN na spolno nasilje, povezano s spopadi, in zagotavljanje odgovornosti zanj.
 • Krepila bo sodelovanje žensk v delu Varnostnega sveta OZN.

Podnebje, mir
in varnost

 • Slovenija bo skrbela, da bodo pri analizi in predvidevanju groženj upoštevana tveganja, povezana z učinki podnebnih sprememb, degradacijo okolja, prehransko varnostjo in varno oskrbo z vodo.
 • Zagovarjala bo sistematično umeščanje podnebja, okolja in vode v aktivnosti VS OZN na področju preprečevanja in reševanja spopadov ter izgradnje miru.
 • Tematiko podnebja, okolja in vode bo povezovala z drugimi prioritetami članstva.
Climate, peace and security
Triglav white

Slovenija v OZN

Slovenija je postala država članica Organizacije združenih narodov 22. maja 1992. S tem je bil končan proces osamosvojitve in Slovenija je postala suverena, neodvisna in mednarodno priznana država. Vstop v organizacijo predstavlja velik diplomatski uspeh, zato smo v obeležitev dogodka 22. maj razglasili za dan slovenske diplomacije. 

Timeline
Timeline

Slovenija v OZN na X

Stalno predstavništvo Republike Slovenije v Organizaciji združenih narodov. | Krepimo zaupanje. Varujemo prihodnost.

Load More
X
Slovenia building trust Logo