Agenda WPS ostaja ena ključnih prednostnih nalog Slovenije

Varnostni svet OZN se je danes sestal na letni odprti razpravi o ženskah, miru in varnosti (WPS). Osrednja tema letošnje razprave je bilo preprečevanje spolnega nasilja v konfliktih z demilitarizacijo in nadzorom nad orožjem, ki upošteva vidik spola. Slovenija odločno obsoja vse oblike spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola ter dosledno poziva k odgovornosti zanj. Agenda za ženske, mir in varnost je tudi ena od prednostnih nalog Slovenije v Varnostnem svetu OZN.

Spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola je po vsem svetu čedalje več. Kot je poudarila posebna predstavnica generalnega sekretarja OZN za spolno nasilje v konfliktih Pramila Patten, zadnje poročilo generalnega sekretarja o spolnem nasilju v konfliktih navaja, da je »v letu 2023 zabeleženih 3.688 preverjenih primerov spolnega nasilja v konfliktih, kar je za 50 odstotkov več kot v predhodnem letu.« Po besedah posebne predstavnice generalnega sekretarja Patten »se v 70 do 90 odstotkih primerov spolnega nasilja v konfliktih uporablja orožje.«

Zaradi nezakonite trgovine z orožjem, njegove zlorabe in lahkega dostopa do orožja se oboroženi konflikti še zaostrujejo, zato je razorožitev ključnega pomena pri preprečevanju spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola. Zato morata Varnostni svet OZN in mednarodna skupnost okrepiti s tem povezana skupna prizadevanja, Slovenija je na letni razpravi opozorila na tri ključne točke.

Najprej je poudarila, da je treba uvesti strožje notranje predpise in zakonodajo o nadzoru nad osebnim in lahkim orožjem ter strelivom in trgovini z njimi. Drugič, zavzela se je za vključitev agende za ženske, mir in varnost v okvir nadzora nad orožjem. Tretjič, pozvala je k polnemu, enakopravnemu, vključujočemu in varnemu sodelovanju žensk v vseh političnih procesih, povezanih z nadzorom nad orožjem in razoroževanjem.

»V odzivu na spolno nasilje v konfliktih je treba v ospredje postaviti pravice in preživele,« je izpostavil veleposlanik Samuel Žbogar in pozval k odgovornosti. Nekaznovanost ne sme več biti pravilo.

Za konec je veleposlanik Žbogar dodal, da so ženske in dekleta veliko več kot le žrtve ali preživele: »Ženske in dekleta so mirovnice in delujejo v prvih vrstah ter imajo ključno vlogo pri zagotavljanju prepotrebnih storitev za ženske in dekleta v konfliktnih in pokonfliktnih razmerah.«

Slovenija bo še naprej iskala poti za bolj učinkovito in celovito obravnavo spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola v Varnostnem svetu OZN.

Zadnje novice

Slovenia building trust Logo