Slovenija v OZN

Slovenija je postala država članica Organizacije združenih narodov 22. maja 1992. S tem je bil končan proces osamosvojitve in Slovenija je postala suverena, neodvisna in mednarodno priznana država. Vstop v organizacijo predstavlja velik diplomatski uspeh, zato smo v obeležitev dogodka 22. maj razglasili za dan slovenske diplomacije.

Diplomacy

V OZN si Slovenija prizadeva za boljši jutri s krepitvijo mednarodnega miru in varnosti, podporo trajnostnemu razvoju, krepitvijo mednarodnega prava, varstvom človekovih pravic, spodbujanjem demokracije in bojem proti podnebnim spremembam. Zagovarjamo učinkovit in na pravilih temelječ multilateralizem z osrednjo vlogo OZN. Podpiramo reforme v organizaciji in se zavzemamo za spoštovanje mednarodnega prava in načel Ustanovne listine OZN.

Slovenija je dejavna tudi v specializiranih agencijah, skladih, programih in drugih telesih sistema OZN, kot so WHO, UNESCO in UNICEF. Prizadevamo si, da so interesi, vrednote in stališča Slovenije vidni in upoštevani tako za pogajalsko mizo kot pri vsakodnevnem delu organizacije.

Specialised agencies
Global challenges

Kot razvita, odgovorna in dejavna država sooblikujemo politike in ukrepe za spoprijemanje s svetovnimi razvojnimi izzivi. Skupaj s partnerji prispevamo k trajnostni, pravični, vključujoči in varni prihodnosti za vse. V vlogi nestalne članice Varnostnega sveta (2024–2025) si želimo pozitivno prispevati k zagotavljanju miru in varnosti, blaginji ter dostojnemu življenju za današnje in prihodnje rodove.

Časovnica

1951

Ustanovitev Društva Ljudske republike Slovenije za Združene narode.

1986

Škocjanske jame so 28. novembra 1986 vpisane na seznam svetovne naravne in kulturne dediščine UNESCO. Gre za prvi slovenski vpis na seznam svetovne dediščine.

1989

Slovenj Gradec postane prvo in edino slovensko mesto s častnim nazivom glasnika miru OZN, ki ga je dobil zaradi prizadevnega delovanja za mir na različnih področjih družbenega življenja.

1992

22. maja 1992 Slovenija uradno postane članica ZN, pred sedežem ZN je prvič dvignjena slovenska zastava. Na ta dan obeležujemo dan slovenske diplomacije.

1997

Slovenski vojaki prvič sodelujejo v mirovni operaciji pod vodstvom OZN. Misija se je odvijala na razmejitvenem območju med grškim in turškim delom Cipra.

1998

Republika Slovenija je prvič izvoljena za nestalno članico Varnostnega sveta OZN v obdobju 1998–1999. VS ZN predseduje avgusta 1998 in novembra 1999.

1998

Ustanovitev Medvladnega foruma za podnebne spremembe ZN. Za ozaveščanje javnosti o usodnih posledicah segrevanja ozračja leta 2007 prejme Nobelovo nagrado za mir, kot del ekipe IPCC je soprejemnica nagrade tudi Slovenka dr. Lučka Kajfež Bogataj.

2000

Prvo sodelovanje slovenskih policistov v mirovni operaciji (Vzhodni Timor).

2008

Prvi obisk na ravni generalnega sekretarja ZN v Sloveniji, Slovenijo obišče Ban Ki Mun.

2014

Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve, Uradom Republike Slovenije za mladino in Društvom za ZN za Slovenijo vzpostavi slovenski institut mladinskega delegata pri OZN.

2017

Države članice OZN 20. decembra 2017 soglasno potrdijo predlog Slovenije, da se 20. maj razglasi za svetovni dan čebel.

2017

Slovenka Nina Raduha postane prva ženska poveljnica kontingenta UNIFIL.

2018

Slovenija prevzame enoletno predsedovanje Svetu za človekove pravice.

2019

Ustanovitev Centra za izobraževanje in usposabljanje za sodelovanje v mirovnih operacijah in misijah (POTC) v Sloveniji.

2020

Ustanovitev Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco (IRCAI) pod okriljem UNESCO v Ljubljani.

2021

Slovenija je prvič izvoljena za članico Komisije OZN za droge (CND).

2021

Svet za človekove pravice ZN sprejme resolucijo o pravici do čistega, zdravega in trajnostnega okolja, ki je nastala na pobudo Slovenije, Maldivov, Maroka, Švice in Kostarike.

2021

Slovenija se uvrsti na 9. mesto med 193 državami po indeksu uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja.

2021

Slovenija 9. decembra 2021 najavi kandidaturo za mesto nestalne članice Varnostnega sveta ZN za obdobje 2024–2025.

2022

Slovenija postane 100. članica Odbora ZN za miroljubno uporabo vesolja (COPUOS).

2022

Slovenija je 10. junija 2022 z 176 glasovi izvoljena za nestalno članico Ekonomskega in socialnega sveta ZN za obdobje 2023–2025.

2023

Slovenija predlaga imenovanje posebnega odposlanca OZN za vodo. Predlog podpre 150 držav.

2023

Slovenija je bila 6. junija 2023 z 153 glasovi izvoljena za nestalno članico Varnostnega sveta ZN za obdobje 2024–2025.

Slovenia building trust Logo