Otroci morajo biti varni pred izkoriščanjem, trpljenjem in nasiljem

V Varnostnem svetu OZN je danes potekala vsakoletna odprta razprava o položaju otrok v oboroženih spopadih. Kot navaja letno poročilo generalnega sekretarja o otrocih in oboroženih spopadih, se znova kažejo negativni trendi na področju hudih kršitev in zlorab otrok. Slovenija je v razpravi opozorila, da se mora nekaznovanost končati in da moramo imeti ničelno toleranco do kršitev mednarodnega prava.

Poročilo generalnega sekretarja zajema šest hudih kršitev, ki zadevajo otroke v oboroženih spopadih: novačenje in uporaba otrok v spopadih; ubijanje in pohabljanje; ugrabitve; posilstva in druge oblike spolnega nasilja; napadi na šole in bolnišnice ter onemogočanje humanitarnega dostopa. V zadnjem poročilu za leto 2023 je OZN »preučil kar 32.990 hudih kršitev zoper 22.557 otrok. Gre za grozljive številke, največ kršitev na letni ravni v skoraj desetih letih,« je ob poročanju poudarila posebna predstavnica generalnega sekretarja za otroke v oboroženih spopadih Virginia Gamba.

»Ta rekordna številka zabeleženih kršitev bi morala sprožiti vse alarme, saj jasno kaže, da se spoštovanje mednarodnega prava vse bolj krha,« je povedal veleposlanik Samuel Žbogar in opozoril, da razmere v Sudanu, Palestini, Izraelu, na Haitiju, v Mjanmaru, Ukrajini in Afganistanu resnično terjajo takojšnjo pozornost mednarodne skupnosti.

V svoji izjavi se je veleposlanik dotaknil dveh hudih kršitev. V zvezi z onemogočanjem dostopa do humanitarne pomoči za otroke je poudaril, da gre »za posebej kruto in nehumano ravnanje,« saj mora biti humanitarna pomoč vedno in brez vsakršnega odlašanja zagotovljena na varen način in brez oviranja.

Glede napadov na šole in bolnišnice, ki so po mednarodnem humanitarnem pravu prepovedani in veljajo za varna zatočišča za otroke, je slovenski veleposlanik odločno opozoril, da je treba šole in bolnišnice v celoti zavarovati pred napadi in preprečiti, da bi se uporabljale v vojaške namene.

Slovenija je ob koncu poudarila svojo trdno zavezanost in podporo aktivnostim glede otrok v oboroženih spopadih. Preprečevanje kršitev človekovih pravic in zlorab otrok je izjemnega pomena, storilci takšnih dejanj pa morajo zanje odgovarjati.

Zadnje novice

Slovenia building trust Logo