Slovenija sopobudnica skupnih zavez o UNRWA

Države Slovenija, Jordanija, Kuvajt, Alžirija, Belgija, Brazilija, Gvajana, Indonezija, Irska, Luksemburg, Norveška, Portugalska, Katar, Južna Afrika, Španija in Palestina so se ob zavedanju številnih operativnih, političnih in finančnih izzivov, s katerimi se še zlasti v zadnjih nekaj mesecih sooča Agencija Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA), odločile, da sprožijo pobudo za skupne zaveze glede delovanja agencije. Pobuda potrjuje podporo ključni vlogi UNRWA pri zagotavljanju pomoči več generacijam palestinskih beguncev. Naštete države pozivajo tudi druge članice OZN, naj se pridružijo pobudi. 

Pobuda je nastala kot odziv na izzive, ki so bili obravnavani na aprilskem brifingu Varnostnega sveta OZN, marčnem zasedanju Generalne skupščine in v februarskem pismu generalnega sekretarja.

V skladu z mandatom Generalne skupščine ima UNRWA ključno vlogo pri zagotavljanju življenjsko pomembne humanitarne pomoči in storitev za človekov razvoj več generacijam palestinskih beguncev na zasedenih palestinskih ozemljih, v Jordaniji, Libanonu in Sirski arabski republiki. Šestnajst držav torej verjame, da je nujno ponovno potrditi podporo delu UNRWA in njeni nepogrešljivi vlogi pri zagotavljanju pomoči ter poslati sporočilo o močni politični podpori tej agenciji.

Skupne zaveze se nanašajo na več vidikov, od vloge UNRWA v Gazi in njenega pomena za stabilnost v regiji do njenih finančnih težav, vprašanj, povezanih z načeli nevtralnosti in priznavanja neutrudnega prizadevanja njenih zaposlenih do pomena sodelovanja z agencijo itd.

Šestnajst držav upa, da bo pobuda dobila močno podporo. To je tudi priložnost, da v teh težkih, zahtevnih in tragičnih okoliščinah ponovno potrdijo svojo neomajno zavezanost pravični rešitvi palestinskega vprašanja, vključno z vprašanjem palestinskih beguncev, ter doseganju pravičnega, celovitega in trajnega miru v regiji v skladu z resolucijami OZN in mednarodnim pravom ter uresničitev rešitve dveh držav na podlagi razmejitvenih črt iz časa pred letom 1967.

Danes je bilo vsem stalnim predstavnikom in stalnim opazovalcem pri OZN poslano pismo, v katerem so bili povabljeni, naj se pridružijo pobudi teh šestnajstih držav.

Zadnje novice

Slovenia building trust Logo