Ženskam in mladim omogočiti uresničevanje vseh njihovih pravic

Varnostni svet OZN je danes sklical odprto razpravo o »spodbujanju preprečevanja konfliktov – krepitvi vseh deležnikov, tudi žensk in mladih«. Ženske in mladi nosijo največje breme oboroženih spopadov, zato se je Slovenija zavzela za njihovo enakopravno vključevanje v vsa prizadevanja za preprečevanje konfliktov.

Pravna država, varstvo človekovih pravic, zmanjševanje revščine in neenakosti, vključevanje žensk in mladih ter podnebna občutljivost so najučinkovitejši dejavniki za preprečevanje konfliktov. »V današnjem času se nobene krize ali konflikta ne da učinkovito reševati brez vključevanja.Eden najzanesljivejših načinov za odpravo temeljnih vzrokov konfliktov je dosledno izvajanje agende za ženske, mir in varnost ter agende za mlade, mir in varnost,« je povedal veleposlanik Samuel Žbogar in ob tem poudaril pomembno vlogo žensk in mladih v procesu preprečevanja konfliktov in izgradnje miru.


Poleg tega je ponovno opomnil, da »bi se z doslednim spoštovanjem mednarodnega prava lahko ognili številnim konfliktom.« Varnostni svet bi moral dajati zgled, njegove članice pa moramo kot prve spoštovati Ustanovno listino OZN in mednarodno pravo, vključno z mednarodnim humanitarnim pravom in pravom človekovih pravic.

Preprečevanje konfliktov bi moralo biti pravilo, ne izjema, saj si ljudje želijo predvsem mir in dostojno življenje ter varno prihodnost za svoje otroke. Slovenija si bo še naprej vztrajno prizadevala za mir, OZN pa mora nastopiti kot svetovna mirovna posrednica.

Povezava do celotne izjave v angleškem jeziku.

Zadnje novice

Slovenia building trust Logo